Ledige stillinger

Arktisk Filharmoni AS er et offentlig eid aksjeselskap som ble stiftet 18.6.2009.
Vertskommunene Tromsø og Bodø eier 50 % hver. Selskapet er lokalisert i Tromsø og Bodø og har som formål å bygge opp og drive opera- og orkestervirksomhet i Nord-Norge av høy kunstnerisk kvalitet. Selskapet har en betydelig turnevirksomhet med konserter og operaforestillinger i hele Nord-Norge. Organisasjonen mottar årlige tilskudd fra Kulturdepartementet, Tromsø kommune, Bodø kommune, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommunene og Finnmark fylkeskommune. Selskapet har for tiden 52 faste årsverk og engasjerer i tillegg årlig ca 300 eksterne ressurser
. Selskapet har i 2019 en forventet årlig omsetning på 95 mill.

Siden opprettelsen i 2009 har orkesteret blitt en av Nord-Norges største og mest aktive kulturinstitusjoner. Virksomheten kjennetegnes ved svært gode kunstneriske resultater, høy aktivitet og god økonomi. Hvert år spilles ca. 150 konserter, og det veksles mellom ulike ensembleformater på fast basis. Det betyr at du i løpet av en sesong kan treffe orkesterets musikere i alt fra opera til mindre kammergrupper, via sinfonietta og kammerorkester, til fullt symfoniorkester. Førstedirigent for symfoniorkesteret er Christian Kluxen. Kunstnerisk leder for kammerorkesteret er Henning Kraggerud. Kunstnerisk leder for sinfoniettaen er Tim Weiss.

Ledige stillinger:

ORKESTERSJEF BODØ

Arktisk Filharmoni AS har ledig stilling som orkestersjef med ansvar for ledelse av vår orkestervirksomhet i Bodø. Det er for tiden 21 faste ansatte i Bodø, hvorav 16 er musikerstillinger. Stillingen som orkestersjef inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til direktør. Vi søker en tydelig, ambisiøs og motiverende leder som kan videreutvikle orkesterets virksomhet med særlig fokus på personalledelse og organisasjonsutvikling. Arktisk Filharmoni er en organisasjon i vekst, med konkrete planer for videreutvikling av orkesteret gjennom de neste årene. Arbeidssted er Stormen Konserthus. En del reiseaktivitet må påregnes.

Følgende ansvarsområder og arbeidsoppgaver er tillagt stillingen:
Ønskede kvalifikasjoner:
Vi kan tilby:

Søknadsbrev med CV og navn på to referansepersoner kan sendes elektronisk til: post@arktiskfilharmoni.no
Søknadsfrist: 6 mai 2019. Ved spørsmål om stillingen kan direktør Tor Lægreid kontaktes på tlf. 916 70745.
Arktisk Filharmoni AS har offentlige søkerlister.